Tel: +90 224 261 58 92 | Fax: +90 224 261 58 93 | Email: [email protected]


Devam Eden Projeler

ULUSAL KALIPÇILIK EĞİTİM MERKEZİ (UKEM) HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye personellerin bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Ekonomik kalkınma için nitelikli personel çok önemlidir. Mesleki eğitim de bu yüzden ülkemizin ve tüm sanayinin gelişmesi adına çok fazla önem arz etmektedir. Teknolojik alandaki gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde mesleki teknik eğitimin önemi de git gide artmaktadır. Buna rağmen özel sektör tarafından sürekli vurgulanan ve eğitim kurumları tarafından da dile getirilen mesleki ve teknik eğitimde sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamama sorunu eğitim alanında acil yapısal dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. Ulusal Kalıpçılık Eğitim Merkezi (UKEM) projesi ile amacımız ihtiyaç duyduğumuz nitelikli personellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak bir eğitim kurumunun kalıpçılık sektörüne kazandırılmasıdır.

Kalıpçılık sektörü katma değeri yüksek olan ve nitelikli personele ihtiyaç duyan bir sektördür. Seri imalat şartlarında çalışacak meslek lisesi mezunu nitelikli personel dahi bulmak zor iken, kalıpçılık gibi yüksek katma değere sahip bir sektörde çalışacak meslek lisesi mezunu veya Ar-Ge çalışmaları yürütebilecek yüksek eğitim almış nitelikli personel bulmak sektörün en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sektörde yaşanan bu sorununun çözümü için temel kalıpçılık meslek eğitiminin verilebileceği Ulusal Kalıpçılık Eğitim Merkezi (UKEM) adı altında bir eğitim merkezinin kurulum çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında endüstriyel kalıpçılık alanında ortak kullanıma yönelik Ulusal Kalıpçılık Eğitim Merkezi (UKEM) kurmayı ve ülkemizde; verimlilik ve kalite odaklı gelişmeye, bilgi ve teknoloji üretimine, işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik işbirliklerinin ve ortak kullanım alanlarının sayısını arttırmaya katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Proje kapsamında temel seviyede kalıpçılık meslek eğitimi vermek üzere ihtiyaç duyulan makine, ekipman, yazılım yatırımlarını yaparak her seferinde 20 kişilik bir gruba pratik ve teorik eğitim verebileceğimiz bir atölye ve eğitim salonu kurmayı hedeflemekteyiz. Bu eğitim merkezinde planlı bir şekilde kalıp imalat süreci kapsamındaki bütün makine, ekipman, tasarım, analiz yazılımlarının kullanılması, ölçme, doğrulama cihazlarının kullanılması, proje yönetimi, maliyet ile ilgili pratik ve teorik eğitimler vermek istemekteyiz.

UKUB Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nin içerisinde üyelerin ortak kullanımına sunacağımız ve Kalıpçılar Vadisi içerisinde kurulacak Teknoloji Ar-Ge Merkezi içerisinde de yer alacak olan Tersine Mühendislik Birimi, Ortak Analiz ve Simülasyon Birimi ve Ulusal Kalıpçılık Eğitim Merkezi firmaların yatırım maliyetlerini, işletme maliyetlerini düşürecek ve rekabet güçlerini arttıracaktır. Yine ortak kullanıma sunacağımız Kalıp Deneme Birimi, Teknolojik İmalat Birimi, Metroloji ve Kalibrasyon Birimi kurulum çalışmaları için proje hazırlıklarımız devam etmektedir.

UKEM’de yer alacak olan ekipmanların finansmanı hem sektörün gelişimine önem veren duyarlı, projeye destek vermek isteyen üye firmalarımız hem de Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi birimlere sunacağımız projeler ile sağlanacaktır. Nitelikli personel eksikliği sektörün bütün kesimlerinin karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Yapılacak en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. UKUB Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nin kurulduğu yeni ofisimize geçmemizin ardından UKEM’ in kurulumu için firmalardan destek almaya başladık. İlk etapta torna, NC freze, elektro erozyon tezgâhlarımız UKEM’de devreye alınarak çalışır hale getirilmiştir.  Gerekli tüm donanımı kısa sürede tamamlayarak UKEM’ i tüm fonksiyonları ile aktif hale getirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam etmekteyiz.

Kalıpçı freze, dalma erozyon, tel erozyon, delik delme erozyonu, CNC freze, radyal matkap, sütunlu matkap, satıh taşlama, hızlı prototipleme cihazı, lazer sinterleme cihazı, CAD/CAM yazılımları, simülatör programı UKEM projesinde yer alacak donanım ve yazılımlardan bazılarıdır. UKEM bünyesinde bulunacak temel kalıpçılık eğitimi için ihtiyaç duyurulan bu donanım ve yazılımların haricinde günümüzde yeni yeni kullanılmaya başlanan yüksek teknoloji ürünü donanım ve yazılımları da bünyemize dahil edilecektir.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri en önemli hedefimiz Türkiye kalıpçılık sektörü için bir cazibe merkezi olmasını planladığımız Kalıpçılar Vadisi projesinin hayata geçirilmesiydi. Kurmayı planladığımız bu OSB içerisinde Kalıp Teknolojileri Ar- Ge Merkezi, Ortak Kullanım Merkezi ve Eğitim Merkezi birimlerinin oluşturulması, kendimize belirlediğimiz en önemli görevlerimiz arasındaydı. Ne mutlu ki Kalıpçılar Vadisi olarak adlandırdığımız bu projemiz Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB olarak hayata geçmek üzeredir. Bu OSB içerisinde kurmayı planladığımız Kalıp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, Ortak Kullanım Merkezi ve Eğitim Merkezi’nin alt birimlerini de şimdiye kadar projelendirerek finansal destek sağladığımız BEBKA, KOSGEB, TUBİTAK projeleri ile adım adım planlı bir şekilde hayata geçirdik. Kurulumlarını tamamladığımız TMM ve ASOM projeleri de bu nihai projenin alt birimleridir.  UKEM de bu nihai projenin bir alt birimi olan ve bizim için de son derece önemli olan eğitim birimimizin kurulması projesidir. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği olarak, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacak projelerimizi faaliyete geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

 • 300 m² Alan
 • 20 Kişilik Tam Donanımlı Bilgisayarlı Eğitim Salonu
 • Sektörün İhtiyacına Yönelik Pratik ve Teorik Eğitimler
 • Nitelikli İşgücüne Katkı

 

UKEM’de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak alt bölümdeki eğitimler verilecektir.

 • Plastik Kalıp Montaj Eğitimi
 • Sac Kalıp Montaj Eğitimi
 • Plastik Enjeksiyon Kalıbı Yolluk Sistemleri
 • Kalıp Parlatma ve Desen Eğitimi
 • Kalıp Malzemeleri ve Isıl İşlem Eğitimi
 • Plastik Enjeksiyon Esnasında Oluşan Hatalar ve Çözüm Yolları Eğitimi
 • Sac Kalıp Teknolojisi Eğitimi
 • Sac Kalıp Tasarım ve Dizayn Eğitimi
 • Sac ve Plastik Montaj İş Kalıpları Eğitimi
 • CAM Optimizasyon Eğitimi
 • Kalıpçılığa Özel Beş Eksen CNC Freze Tezgah Kullanımı Eğitimi
 • Ölçme Tekniği ve Üç Boyutlu Ölçüm Cihazı Kullanım Eğitimi (CMM)
 • Tersine Mühendislik Eğitimi
 • Öfke, Stres Kontrolü ve Etkili İletişim Eğitimi
 • 5S Eğitimi
 • SMED Eğitimi
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 • TÜBİTAK Destekleri Bilgilendirme Eğitimi
 • BEBKA Destekleri Bilgilendirme Eğitimi
 • KOSGEB Destekleri Bilgilendirme EğitimiHaberdar Olun!

E-Posta adresinizi brakarak, bültenlerimizi e-posta olarak alabilirsiniz.


LİNKLER

İLETİŞİM

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği
Alaaddin Bey Mah.
Pazar Cd. Sera Plaza 29/D/4
Nilüfer / BURSA

Tel: +90 224 261 58 92

Tel: +90 224 261 58 93

Email: [email protected]